تور ترکیه تور روسیه تور گرجستان تور بلغارستان ثبت لینک شما
بستن تبلیغات [X]
با تصویب نمایندگان مجلس، وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی : آخرین اخباربا تصویب نمایندگان مجلس، وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی

پنجشنبه 23 دی 1395
11:55
وحید عزتی

با تصویب نمایندگان مجلس، وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مکلف به استفاده از پیمانکاران بومی شدند. (نشردهید)

منبع : با تصویب نمایندگان مجلس، وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی


[ بازدید : 117 ]